D+Capacitats

A DLand® no ens agrada la paraula “discapacitats” i molt menys el seu significat, ni la idea de que una persona pugui quedar exclosa de l’àmbit professional per una qüestió d’edat. No creiem que perquè algú té unes limitacions físiques hagi de considerar-se una persona discapacitada, sinó tot el contrari, sabem que totes les persones estan capacitades per poder fer algunes coses, encara que algunes ho tinguin més difícil que d’altres.

No importa si es tracta d’una persona amb limitacions físiques, en risc d’exclusió social, o que tingui dificultats per trobar feina per la seva edat… volem ajudar també a la gent que més ho pugui necessitar. Per aquest motiu DLand® dóna feina a persones que pertanyin a aquests grups.