Previous Next

D+Capacitats

A DLand® no ens agrada la paraula "discapacitats" i molt menys el seu significat, ni la idea de que una persona pugui quedar exclosa de l'àmbit professional per una qüestió d'edat. No creiem que perquè algú té unes limitacions físiques hagi de considerar-se una persona discapacitada, sinó tot el contrari, sabem que totes les persones estan capacitades per poder fer algunes coses, encara que algunes ho tinguin més difícil que d'altres.

Previous Next

Voluntaris i amics

Necessitem la vostra ajuda, la de tots. Creiem en el potencial de cada persona i més encara quan la finalitat és ajudar al medi ambient i als nens. T'apuntes? Pots ajudar de moltes maneres i potser acabis convertint una bona acció en el teu treball.

Previous Next

Il·lustració DLand®

Tots els dissenys, dibuixos, personatges...etc. són exclusius DLand®. Creats per l'il·lustrador @danidland i sota el ©DLand, cadascun dels dissenys i il·lustracions que apareixen en aquesta web i en els productes de la marca DLand® estan protegits. D'aquesta forma DLand® gaudeix d'una imatge corporativa en cadascun dels seus productes que la fa única..

Previous Next

DLand® Educa

Aprendre jugant.. Pot haver-hi una manera millor per assimilar conceptes? La creativitat, la imaginació, l'organització, la paciència, la persistència, són algunes de les actituds que es poden desenvolupar amb l'ajuda de les eines necessàries i les joguines en són les millors pels nens. Les joguines DLand® són didàctiques i molt apropiades per potenciar aquestes aptituds.