Previous Next

A DLand® no ens agrada la paraula "discapacitats" i molt menys el seu significat, ni la idea de que una persona pugui quedar exclosa de l'àmbit professional per una qüestió d'edat. No creiem que perquè algú té unes limitacions físiques hagi de considerar-se una persona discapacitada, sinó tot el contrari, sabem que totes les persones estan capacitades per poder fer algunes coses, encara que algunes ho tinguin més difícil que d'altres.

Previous Next

En DLand® no nos gusta la palabra "discapacitados" y mucho menos su significado, ni la idea de que una persona pueda quedar excluida del ámbito profesional por una cuestión de edad. No creemos que porque alguien tiene unas limitaciones físicas tenga que considerarse una persona discapacitada, sino todo lo contrario, sabemos que todas las personas están capacitadas para poder hacer algunas cosas, aunque algunas lo tengan más difícil que otras.